شرکت هواپیمایی هرمز ایر ، مصمم است در آینده ی نزدیک به عنوان تنها شرکت مستقر در فرودگاه
بندرعباس ) HOME BASE ( راه اندازی گردد. در این راستا سرویس های جدید و ارزشمندی با رویکرد
توسعه و بهبود مستمر و رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی و گردشگری در استان هرمزگان را در دستور
کار خود قرار دهد.
مشاغل مورد نیاز :
-۱ خلبان
-۲ مکانیک هواپیما (B2 , B1)
-۳ مهماندار
متقاضیان واجد شرایط بایستی:
)۱ نسبت به تکمیل فرم اینترنتی اقدام نمایند.
)۲ ارسال پیامک دعوت به گذراندن امتحان عمومی و تخصصی به متقاضی اعلام می شود.
)۳ ارسال پیامک دعوت به مصاحبه تخصصی از سوی کمیته جذب برای منتخبین موضوع بند ۳ اعلام
میشود.
خواهشمند است با توجه به ترافیک سنگین خطوط تلفنی شرکت در طول مراحل گزینش از تماس تلفنی با شرکت و طرح پرسش در خصوص شرایط جذب خودداری نمایید.
ضمن سپاسگزاری از علاقه مندی شما در پیوستن به شرکت هواپیمایی هرمز ایر، با توجه به اهمیت استفاده
از منابع انسانی مناسب جهت رسیدن به اهداف شرکت و نیز تامین رضایت شغلی افراد جذب شده و برنامه
ریزی دقیق تر شغلی، مجموعه ای از عناوین اطلاعاتی را تعیین کرده و در فرم درخواست شغلی گنجانیده، از
این رو و علیرغم حجم زیاد فرم از جنابعالی تقاضا می شود که با طمانینه و دقت این فرم را تکمیل نمایید.
توجه داشته باشید که اطلاعات درج شده در ثبت نام اینترنتی , در ارزیابی اولیه شرکت به عنوان مبنا قرار
خواهد گرفت. کلیه اطلاعات تکمیل شده به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.
رعایت صداقت، به عنوان اصل ماندگار این شرکت می باشد. پس از بررسی اطلاعات دریافتی ، با شما در
مورد انجام مصاحبه های بعدی تماس گرفته خواهد شد.کلیه اطلاعات ثبت شده , ملاک پذیرش متقاضی
خواهد بود و ارائه مدارک معتبر جهت جذب الزامی است. صرفا ثبت نام اینترنتی مسئولیتی برای شرکت
جهت جذب ایجاد نمی نماید. پیشاپیش از دقت و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

ملاحظات:
.۱ چنانچه در هر مرحله اثبات گردد که متقاضی فاقد شرایط اعلام شده در فرم ثبت نام میباشد از ادامه
مراحل پذیرش ایشان جلوگیری به عمل خواهد آمد و شرکت در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را
نخواهد پذیرفت.
.۲ ثبت نام اینترنتی و قبولی در هر مرحله هیچگونه تعهدی جهت جذب برای شرکت ایجاد نخواهد کرد
و جذب داوطلبان صرفا پس از موفقیت در کلیه مراحل فوق الذکر و بر مبنای اصول انتخابی شرکت
انجام خواهد گرفت.
.۳ هر داوطلب تنها می تواند در یک ردیف شغلی شرکت نماید. )خلبانی، مهمانداری، فنی و ….(
.۴ تاریخ و آزمون و سایر اطلاعات مورد نیاز متعاقبا از طریق سایت هرمز ایر به آدرس
WWW.HORMOZAIR.COM و یا ارسال پیامک به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید.
.۵ مواد امتحانی شامل تست هوش، اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی، مضاف بر آزمون تخصصی می باشد.
.۶ در صورت موفقیت در آزمون های فوق الذکر ، مصاحبه حضوری الزامیست.
تبصره: بدیهی است تامین نیاز شرکت بر اساس معدل نمرات کتبی و نمره مصاحبه شفاهی و مصاحبه حضوری
به ترتیب اولویت از بین داوطلبان خواهد بود.

شرایط عمومی

1 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
-۲ اعتقاد به دین مبین اسلامی یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
-۳ عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر
-۴ عدم شرکت در احزاب و گروه هایی معاند و ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
-۵ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی دائم غیر پزشکی.
*تبصره: کارت یا برگه معافیت موقت یا تحصیلی مورد پذیرش نمی باشد و تاریخ ترخیص از خدمت
۹۷ باشد. /۱/ وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم بایستی قبل از ۱
-۶ تسلط به زبان انگلیسی
-۷ سلامت جسمانی، روحی و روانی طبق استانداردهای هوائی و به تایید مرکز پزشکی هوائی
سازمان هواپیمایی کشوری و روانپزشکی مورد اعتماد شرکت.
-۸ ۷۳ به قبل( /۱/ دارا بودن حداقل سن ۲۴ سال تمام )متولدین ۱
-۹ عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل و یا خارج از کشور.
-۱۱ عدم اشتغال به کار و نداشتن تعهد خدمت و ممنوعیت اشتغال.

شرایط اختصاصی

1 دارا بودن گواهینامه دوره دو ساله BІ & BП )تعمیر و نگهداری موتور و بدنه هواپیما(
)۲ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، در یکی از رشته های ریاضی فیزیک ،علوم تجربی و
انسانی با حداقل معدل ۱۴ )مدرک تحصیلی بالاتر، شامل ارجحیت انتخاب خواهد شد.(
)۳ ۲۸ سال ، ۹۷/۱/ حداکثر سن آقایان تا تاریخ ۱

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز:
.۱ مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر، شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت برای
آقایان یا معافیت دائم غیرپزشکی
.۲ ۳، تمام رخ × عکس ۴
.۳ گواهینامه A & P )دوره دو ساله تعمیر و نگهداری موتور و بدنه هواپیما(

خواهشمند است در صورت احراز شرایط فوق، نسبت به تکمیل پرسشنامه ذیل اقدام فرمایید.

تعمیر و نگهداری

 • مشخصات متقاضی

 • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشنام مرکز آموزشسال شروعسال پایانمعدل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام سازمان یا شرکت - به ترتیب از آخرین سابقهزمینه فعالیتسمت/ شغلمدت همکاریعلت قطع همکاری 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دورهنام موسسه آموزش دهندهمدت دورهسرفصلهای آموزشی طی دوره 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام زبانخواندننوشتنمکالمه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام نرم افزارعالیخوبمتوسطضعیف 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام و نام خانوادگینسبتمیزان تحصیلاتتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام و نام خانوادگیسمت و آدرس محل کارتلفن تماس 
  افزودن یک ردیف جدید
 • توجه : - شرکت در قبال تکمیل نمودن این پرسشنامه و همچنین در طول دوره آزمایشی ) سه ماهه ( تعهدی برای جذب ندارد . - لازم به توضیح می باشد که قبل از شروع به کار تاَییدیه پزشک شرکت مبنی بر سلامتی کامل، ضروری می باشد . - ارائه رضایت نامه از محل کار قبلی الزامی می باشد .
 • اینجانب با کمال دقت و صراحت به سؤالات پرسشنامه پاسخ صحیح و کامل داده ام و شرکت مجاز است هرگونه تحقیقی که لازم بداند درباره اینجانب بعمل آورد . ضمناً تعهد می نمایم که طبق مقررات شرکت انجام وظیفه نمایم و آئین نامه و دستورات اداری را کاملاً پذیرا باشم .